wetten.nu : papers

papers               

Recht kan omschreven worden als de uitgekristaliseerde mening over wat het recht behoort te zijn. Dit is een reden waarom de discussie over het recht een centrale plaats inneemt in de rechtswetenschap en waarom zoveel juristen zich bezig houden met het bestuderen van de uitwerking van rechtsregels. Zo wordt de wetgever geholpen bij het maken van recht.

Gezien dit belang van rechtswetenschappelijke beschouwingen heeft wetten.nu sinds haar begin een apart onderdeel dat geheel gewijd is aan juridische publicaties. Het is de bedoeling dat auteurs hier de mogelijkheid wordt geboden om op een website hun mening te uiten over wat het recht is.

Hieronder vindt u een overzicht van de op wetten.nu beschikbare publicaties.

Auteur

Titel

Datum publicatie

Rens De verwijderingsmachine op volle toeren 13-10-1999
Pol De auteursrechtelijke aansprakelijkheid van de internet-provider 13-10-1999
pavle Building on Comity 13-10-1999
Vliet de zelfstandige projectprocedure binnen de wet op de ruimtelijke ordening 13-10-1999

Wilt u ook publiceren?

Wilt u ook een paper of een scriptie publiceren op wetten.nu?